sexta-feira, 20 de abril de 2012

DEMOCRACIA OCASIONAL


Semana tras semana o Consello de Ministros da novos pasos para enterrar a división de poderes e evitar o control democrático da acción de goberno. Sucéndense os Reais Decretos-Leis -tres no último consello de ministros do 19.4.12- que sustituen o poder lexislativo do Parlamento e evitan a "pena do banquillo", neste caso parlamentar. Os Reais Decretos-Leis son normas que pode ditar o goberno "en caso de extraordinaria e urxente necesidade", ao abeiro do art.86 da Constitución, debendo ser convalidados posteriormente polo parlamento. Mesmo a sobrada maioría parlamentaria da que goza o PP non é suficiente amparo queréndose sustraer ás cámaras toda capacidade de debate político e limitar a discusión pública sobre as medidas propostas ao momento do anuncio logo do Consello de Ministros. Leva este goberno case 20 Reais Decretos-Leis en 100 días, os mesmos que en todo o ano 2011. Aproximadamente os mesmos que o número de leis que habitualmente tramita o parlamento anualmente.  Non se queren espectadores para o programa de destrución masiva da armazón legal do Estado de benestar.
Fuxindo do paso polo Parlamento o PP retorce ata límites insostibles a democracia, tritura o control político das iniciativas do goberno, único reducto dispoñible para as forzas da oposición frente a unha maioría absoluta parlamentaria.  Tamén esquiva a repulsa cidadán continuada.  Cada nova onda de medidas de privatización, recortes e empobrecemento da maioría social desaparece dos titulares con rapidez sen que o PP deba argumentar as súas razóns, nin os outros partidos poidan rebater coas súas propostas.  Sen que a cidadanía teña tempo de mobilizarse.  Só de constatar a inevitabilidade do BOE.
Ula extraordinaria urxencia que esixe a Constitución para moitas destas medidas? Van pagar as taxas universitarias os estudantes dentro de quince días? Van modificar os encargos docentes do profesorado co curso case rematado? Vai sucumbir a economía se non se aproba por esta vía excepcional normas como o Real Decreto-ley 8/2012 que regula o aproveitamento por turnos de propiedades turísticas?.  Caerá a Bolsa se non se adoptan as modificacións puramente organizativas e de reducción da protección ambiental e limitación das competencias autonómicas que se anuncian para un próximo RDL de modificación de diversas leis ambientais (augas, patrimonio natural, residuos e avaliación de impacto ambiental)?.  Estará a urxencia do Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril que regula a entrada das radios nos estadios de futbol en garantir a retransmisión do Barça-Madrid o mesmo día da publicación no BOE?
Só a urxencia da voracidade privatizadora e desreguladora xustifica estas medidas.  Tan só un firme pulso á democracia explica a vía escollida.

Sem comentários:

Enviar um comentário

O teu parecer